Har ni fått brev från oss?

Några av våra kunder

Vad säger våra kunder?

"Med en hög lösningsgrad tidigt har Preventia Finans kraftigt reducerat vårt arbete och ansökningar om betalningsföreläggande mot våra hyresgäster. Vi skulle inte kunna vara nöjdare."

- Sanja Batljan, VD AB Nynäshamnsbostäder

"Preventia är en bra samarbetspartner med stort fokus på effektivitet och resultat, utan att det går ut över vår relation med våra kunder."

- Henrik Nilsson, VD Sigillet Fastighets AB

"Preventia Finans är en effektiv och pålitlig partner till oss och mot våra kunder."

- Lars Sjööqvist, Ekonomichef Helmia

"Preventia har med mycket hög indrivningsgrad och deras integrationer mer eller mindre tagit bort allt vårt extra arbete."

- Björn Andersson, VD Parvus Trading AB

"Våra kunder verkar inom både offentlig och privat sektor vilket ställer höga krav på kunskap och flexibilitet. Något Preventia har klarat med stor skicklighet och med mycket goda resultat."

- Krister Pettersson, VD Magnusson & Freij

"Att arbeta med kunden i fokus har visats sig vara mycket framgångsrikt och vi har sett stora skillnader i kostnader och lyckandegrad."

- Olof Lorentsson, VD Bilab

"Preventia Finans delar våra värderingar i inkassoarbetet. Man är lösningsfokuserade och arbetar med effektiva processer där kommunikation med kunden sätts i första rum i det gemensamma arbetet."

- Stefan Wedebrand, Kreditchef JULA

"Efter att nästa ha fördubblat lyckandegraden mot vår förgående leverantör är vi mycket nöjda med Preventia Finans och deras sätt att driva inkasso."

- Johan Orrgard, VD Collage Foto

Vad får våra kunder?

42%

Högre lyckandegrad innan betalningsföreläggande

100%

Individuell & manuell handläggning

Documents

Upp till 13 extra åtgärder på samtliga krav

Text

Som inkasso ska vara