Preventia Finans är ett värderingsstyrt finans- och inkassobolag där hänsyn tillämpas mot vår kund och deras kund. Vår filosofi som leverantör är att vara en partner som utöver vårt uppdrag skall fungera som expert och stöd för att minska framtida obetalda fordringar- och inkassokrav.

I vårt inkassoarbete arbetar vi efter det arbetssätt som har högst dokumenterad lösningsgrad. Vi arbetar manuellt och individuellt i alla ärenden och i alla delar. För att ge våra kunder enkla och snabba beslutsunderlag är samtliga medarbetare utbildade inom hela inkassoprocessen.

Våra kunder har genom PreventiaOnline 100 % insyn i samtliga ärenden. Vi värdesätter transparens i varje ärende och våra kunder kan enkelt följa vårt arbete i varje enskilt ärende och snabbt inhämta information om var i processen ett ärende befinner sig.

Med verksamhetsanpassadelösningar av hög flexibilitet skapar Preventia Finans en enkel och trygg lösning utifrån behov och önskemål.

Vår vision

Att vara det självklara alternativet för kunder som söker kvalité, resultat och som värnar om sina kundrelationer.

Vår mission

Att vara ledande i Sverige inom lösningsgrad och utförande genom att alltid välja lösningar och processer som gynnar vår kund och våra åtaganden mot dem.