Fakturaadministration

Få full kontroll på er reskontra utan att behöva lägga ner någon tid.

Med Preventia Finans skapar vi en automatiserad fakturaadministration helt efter era önskemål, som innebär att allt ni behöver göra i fortsättningen är att följa upp era pengar på ert konto. Vi sköter resterande arbete. Rapporter för bokföring finner ni enkelt på PreventiaOnline.

  • Immun mot personalfrånvaro och arbetstoppar
  • Sparar tid och undviker stress pga åsidosatt reskontra
  • Konstant och prioriterad reskontra
  • Sparar pengar och förbättrar likviditeten
  • Möjlighet till anpassade kravrutiner för utvalda kunder
  • Direkttillgång till er reskontra via PreventiaOnline

Fakturaservice

Förenkla er vardag avsevärt med Preventia Finans fakturaservice.  När affären är genomförd sänder ni fakturaunderlaget till oss och låter oss ta hand om hela flödet.

Ni slipper efterspel och efterföljande administrativ belastning och behöver fortsättningsvis bara följa upp era pengar på ert konto.

Få full kontroll, frigör tid och resurser med Preventia Finans reskontraservice. De ekonomiska fördelarna är minskade kostnader, kortare kredittider och förbättrad likviditet.

Vi tar hand om er fakturering och resterande händelseförlopp och ni kan koncentrera er på kärnverksamheten. Tillsammans tar vi fram en kreditpolicy som ni anser passa er bäst.

Preventia Finans fakturaservice är helautomatiserat utefter
era önskemål och kreditpolicy.

Reskontraservice

Vill man sköta fakturering själv men önskar administrativ avlastningen efter det är reskontraservice altrenativet.

Efter att fakturan är skickat skickar ni underlaget till oss och slipper då bevaka inbetalningar och vi administrerar påminnelser och fortsätter processen om betalning skulle utebli.