Hyresinkasso

Preventia Finans hanterar kommersiella, kvarboende eller avflyttade hyresgäster som inte betalat sin hyra i tid.

Genom vårt branschunika individuella ärendehantering når vi en högre lyckandegrad än branschsnittet samtidigt som tidsåtgången per ärende minskar avsevärt. Effektivitet och snabbhet är grundpelare för att ni skall kunna ta snabba beslut om vardera hyresegäst och objekt.

  • Individuell uppföljning av varje enskilt ärende
  • Korta delgivningstider genom nära sammarbete med utvalda delgivningsfirmor
  • Snabba resultat som ökar lönsamhet i varje objekt
  • Omsorg och förståelse för er hyresgäst
  • Undvik vakans eller minska vakanstider
  • Experter på både kommersiella- och privata hyresfordringar

Med branschunik individuell ärendehantering i samtliga ärenden når vi en högre lyckandegrad än branschsnittet samtidigt som tidsåtgången per ärende minskar avsevärt.

Vår ärendehantering syftar till att ni ska få betalt innan en avhysningsprocess inleds.

Med vårt åtgärdspaket CostSaver får vi hyresgästen att förstå vikten av att betala hyresavin framför andra fordringar.

Även ni som hyresvärd sparar in på kostnader samt vakanstider vid utebliven betalning eller onödiga utdragna processer.

Effektivitet och snabbhet är grundpelare för att ni skall kunna ta snabba beslut om vardera hyresgäst och objekt.

Hyresinkasso skiljer sig från övrig inkassohantering då det ofta finns en långvarig relation mellan hyresvärd och hyresgäst.

Med Preventia Finans individuella ärendehantering innebär det att ni får betalt för er fordran samtidigt som ni behåller en god relation till er hyresgäst.

Resultatet blir att vi besparar gäldenären kostnader och annan problematik som uppkommer i avhysningsprocessen.

I de fall en avhysning är nödvändig använder vi oss företrädesvis av partsdelgivning för att minimera tiden från ansökan till dess att avhysningen kan genomföras.