Utlandsinkasso

Inkassoprocessen ser olika ut i olika länder och därav är det viktigt att anpassa handläggning utefter vardera lands regelverk och kultur.

Oberoende land börjar vi alltid på samma sätt, genom individuell ärendehantering från Sverige.

Skulle det visa sig verkningslöst har vi noggrant utvalda ombud i respektive land som med goda referenser och ett bra renommé driver ärendet vidare.

  • Individuell ärendehantering från start
  • Handläggning och kontakt startar direkt från Sverige
  • Inga oförutsedda kostnader
  • Experter på plats
  • Svensk kontaktperson
  • Följ status via PreventiaOnline

Preventia Finans ger er som uppdragsgivare en helhetslösning och vi kan hjälpa er att driva in obetalda fakturor från utlandet.

Inkassoprocessen ser olika ut i olika länder och därav är det viktigt att anpassa handläggning utefter vardera lands regelverk och kultur.

Oberoende land börjar vi alltid på samma sätt, genom individuell ärendehantering från Sverige med åtgärdspaketet CostSaver efter inkassokrav.

Skulle det visa sig verkningslöst har vi noggrant utvalda ombud i respektive land som med goda referenser och ett bra renommé driver ärendet vidare.

För att minska kostnadsrisken är all utlandsinkasso provisionsbaserad.

På samma sätt som vår inkassohantering av fordringar inom Sverige är feedback en grundläggande del i vårt arbetssätt.

Vi håller oss ständigt uppdaterade om ert ärende för att vi ska kunna ge er den feedback ni behöver.