Snabbt och enkelt

Frigör kapital genom att sälja avskrivna fordringar

Ta vara på tillgångarna i byrålådan

Sälj era gamla fordringar till en partner som värnar om er kund och ert varumärke.  Lägg inte dyrbar tid på gamla fordringar som ni mer eller mindre ser som förlorade eller redan har skrivit av. Genom att sälja dem till oss minskar ert administrativa arbete samtidigt som ni stärker er balansräkning.

Om ni säljer delar eller hela fordringsstocken är det ni som bestämmer. Med Preventia Finans får ni en partner som värnar om ert varumärke och varje enskilt ärende hanteras med största respekt för er och er kund. Att vi övertar fordran förändrar inte sättet vi handlägger ärendet, allt för att ni även i framtiden skall kunna ha en god affärsrelation med kunden.

Vi värderar och ni får betalt
Er fordringsstock värderas efter en förutbestämd mall. Vår värdering baseras bland annat på faktorer som ålder, bolagsform, försäljningsvillkor m.m. Vi begränsas inte av bransch och värderar samtliga fordringar som inte tvistiga eller preskriberade. När värdering av er fordringsstock är genomför och accepterad av båda parter betalas omgående överenskommen ersättning ut

Snabbt och enkelt

Genom att sälja era gamla fordringar slipper ni lägga mer tid och får betalt för osäkra balansposter. Skyndsam värdering och ni får betalt inom 48 timmar.

Se hur vi arbetar

Snabbt och
enkelt

Skapa en tillgång av gamla och avskrivna fordringar

Omedelarbar värdering och pengar inom 48 timmar

Spara tid och eliminera administrativ belastning

Pengar som skapar mer rörelsekapital

Intresserad av att veta mer?

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om hur det fungerar.

Intresserad av offert?

Fyll i nedan information eller ring oss på 0200 – 75 20 00


Vill ni veta mer?

Vi hjälper gärna till att besvara era frågor

Fyll i nedan information eller ring oss på 0200 – 75 20 00


Kontakta oss

Ring eller maila oss så skall vi besvara era frågor

Ring oss

0200 – 75 20 00

Maila oss

kundservice@preventiafinans.se

Behöver ni hjälp?

Kontakta oss för fri rådgivning

Ring oss

031 – 10 20 06

Maila oss

juridik@preventiafinans.se

Kontakta oss

Ring eller maila oss så hjälper vi er

Ring oss

031 – 10 20 00

Maila oss

kundservice@preventiafinans.se

Intresserad av offert?

Fyll i nedan information eller ring oss på 031 – 10 20 00