Kvalitet & Miljö

Preventia Finans arbetar aktivt med kvalitets- och miljöfrågor för att ständigt utveckla företaget och för att kunna möta de krav och förväntningar som ställs av marknaden.

Vårt kvalitets- och miljöarbete startade 2012 och vi kvalitets- och miljöcertifierades 2013 enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004. I samband med certifieringen så påbörjades ett kontinuerligt arbete med ett ledningssystem för att följa våra processer och rutiner.

Certifikaten är utfärdade utav AAA Certification AB

Kvalitet

ISO 9001:2008 är en internationell standard för ledningssystem avseende kvalitet.

Genom ledningssystemet säkerställer vi att kvalitén hålls och utvecklas, både vid interna processer samt gentemot våra kunder.

Miljö

ISO 14001:2004 är även det en internationell standard men inom miljön. Det avser att främja miljötänk inom alla processer samt att involvera personal i miljöarbete.

Ledningssystemet ger en arbetsmodell för att ständigt förbättra och ha koll på de miljöaspekter som företaget påverkar samt de som företaget påverkas utav.

Intresserad av offert?

Fyll i nedan information eller ring oss på 0200 – 75 20 00


Vill ni veta mer?

Vi hjälper gärna till att besvara era frågor

Fyll i nedan information eller ring oss på 0200 – 75 20 00


Kontakta oss

Ring eller maila oss så skall vi besvara era frågor

Ring oss

0200 – 75 20 00

Maila oss

kundservice@preventiafinans.se

Behöver ni hjälp?

Kontakta oss för fri rådgivning

Ring oss

031 – 10 20 06

Maila oss

juridik@preventiafinans.se