Energiinkasso

Med individuell ärendehantering i samtliga ärenden undviker vi onödiga extrakostnader för gäldenären.

Genom extra åtgärder får vi er fordran prioriterad och kan undvika frånkoppling. Vårt branschunika arbetsätt ger er som uppdragsgivare goodwill och i förlängningen lojalare kunder.

  • Snabb ärendehantering
  • Nära sammarbete med ledande delgivningsföretag
  • Minskade kostnader för alla parter
  • Stärkt kundrelation och goodwill
  • Undvik frånkoppling
  • Följ varje ärende i realtid via PreventiaOnline

Preventia Finans har en lång erfarenhet av att bedriva energiinkasso.

Tack vare en branschunik individuell ärendehantering, i kombination med ett nära samarbete med en av landets ledande delgivningsbyråer, uppnår vi snabbare betalningar samt en högre lyckandegrad än branschsnittet.

Vi hanterar varje ärende individuellt och får gäldenären att prioritera just er fordran framför övriga skulder.

Genom en nära kontakt med gäldenären når vi lösning innan ytterligare kostnader uppstår för såväl uppdragsgivare som gäldenären.

Med tät kommunikation kan vi påverka gäldenären att undvika frånkoppling vilket bibehåller och styrker er kundrelation.

Energiinkasso skiljer sig från övrig inkassoverksamhet då förfarandet är beroende av det regelverk som återfinns i el- och fjärrvärmelagen.

Våra handläggare har en gedigen utbildning i regelverket och tillsammans med våra jurister hanterar vi ert ärende så effektivt och skyndsamt som möjligt.

Intresserad av offert?

Fyll i nedan information eller ring oss på 0200 – 75 20 00


Vill ni veta mer?

Vi hjälper gärna till att besvara era frågor

Fyll i nedan information eller ring oss på 0200 – 75 20 00


Kontakta oss

Ring eller maila oss så skall vi besvara era frågor

Ring oss

0200 – 75 20 00

Maila oss

kundservice@preventiafinans.se

Behöver ni hjälp?

Kontakta oss för fri rådgivning

Ring oss

031 – 10 20 06

Maila oss

juridik@preventiafinans.se