Fordringsstockar

Frigör kapital och dolda tillgångar genom att sälja avskrivna fordringar.

Oavsett om det är delar av eller hela fordringsstocken är det ni som bestämmer. Med Preventia Finans får ni en partner som värnar om ert varumärke och varje enskilt ärende hanteras med största respekt för er och er kund.

  • Lägg inte mer tid, spara tid
  • Eliminerar administrativ belastning
  • Omedelbar värdering
  • Pengarna direkt
  • Undvik osäkra balansposter
  • Låt era avskrivningar bli en intäkt

Gamla fordringar betraktas som en tillgångspost i balansräkningen men är i själva verket högst osäkra.

För att på ett enkelt och smidigt sätt få bukt med detta kan ni sälja dessa fordringar till oss.

Vi köper såväl delar av som hela fordringsstocken, det bestämmer ni och pengarna utbetalas direkt.

För att ett köp skall vara aktuellt får fordringar inte vara tvistiga eller preskriberade.

Frigör kapital och dolda tillgångar genom att sälja era avskrivna fordringar till oss.

Handläggning av varje enskilt ärende sker med största respekt för er och er kund.

Att vi övertar fordran förändrar inte sättet vi handlägger ärendet, allt för att ni även i framtiden skall kunna ha en god affärsrelation med kunden.

Intresserad av offert?

Fyll i nedan information eller ring oss på 0200 – 75 20 00


Vill ni veta mer?

Vi hjälper gärna till att besvara era frågor

Fyll i nedan information eller ring oss på 0200 – 75 20 00


Kontakta oss

Ring eller maila oss så skall vi besvara era frågor

Ring oss

0200 – 75 20 00

Maila oss

kundservice@preventiafinans.se

Behöver ni hjälp?

Kontakta oss för fri rådgivning

Ring oss

031 – 10 20 06

Maila oss

juridik@preventiafinans.se