Inkasso

Vår utgångspunkt är ”pengarna in och kunden tillbaka”. Utifrån era önskemål och behov, skapas de absolut bästa förutsättningarna för snabb betalning.

Inkasso är ett hantverk där betalning och service är avgörande komponenter för att säkra fortsatta affärer och goda kundrelationer. Vår handläggningsmetodik och vår vilja att alltid göra det lilla extra resulterar i en lyckandegrad långt över branschsnittet med goodwill som kännetecken.

  • CostSaver, omgående extra åtgärder för snabba resultat
  • Inga oförutsedda kostnader
  • Undviker betalningsföreläggande i största möjliga mån
  • Total kontroll och transparens genom PreventiaOnline
  • Hög lyckandegrad med individuell ärendehantering
  • Feedback

Preventia Finans är ett värderingsstyrt inkassobolag vilket betyder att hänsyn tillämpas mot uppdragsgivare och gäldenär.

Det är av högsta prioritet att kostnader och tid inte skall dra iväg då det medför förlorade intäkter och kan innebära en förlorad kund.

Gäldenären mår inte bättre av ytterligare kostnader och avgifter och kan de undvikas är det ett plus. Ett ärende som går till betalningsföreläggande ser vi som ett misslyckande.

Vår värderingsstyrda handläggningsmetodik präglas av ”rätt åtgärd vid rätt tillfälle” och vi utgår alltid från datainspektionens uppsatta direktiv.

Emellertid är dessa inte alltid tillräckliga, ytterligare stimulanser och åtgärder krävs för att driva processen framåt och komma till snabba avslut.

En obetald fordran är ofta obetald för att den är bortprioriterad till förmån för andra, med vårt åtgärdspaket CostSaver ökar chanserna avsevärt till att få er fordran prioriterad mot övriga förfallna fordringar och fordringsägare.

Vi tillämpar summarisk process om så är nödvändigt men först efter att alla andra åtgärder har visat sig verkningslösa.

För att säkerställa effektivitet går vi direkt i uppstartsfasen igenom hur vi tycker att era ärenden skall handläggas och utifrån det sätter vi tillsammans upp ett ramverk för hur vi i framtiden skall arbeta och föra er kundpolicy vidare.

Som uppdragsgivare har ni full transparens genom Preventia Online vilket innebär att varje enskilt ärende går att följa i realtid med samma tillgång av information som tillsatta handläggare.

Där kan ni följa era ärendens gång och se att vi arbetar efter våra utfästelser och håller vad vi lovar.

Inkasso steg för steg

Det är skillnad på att bedriva och driva inkasso, genom aktion och individuell ärendehantering ser vi till att er faktura hamnar överst i betalningshögen.

Registrering av ärende

1

Registrering av ärende är beroende på avtal. De alternativ som finns är inskickande av PDF, registrering via PreventiaOnline eller med fil.

Inkassokrav

2

Krav skickas samma dag för att inte förlora tid.

CostSaver

3

12 dagar efter att inkassokravet är skickat aktiveras CostSaver. Med 6 upp till 13 extra åtgärder inom loppet av 4 dagar gör vi allt för att få er fordran prioriterad gentemot andra krav.

Nästa åtgärd

4

Om betalning ej mottagits eller uppgörelse gjorts med gäldenären så går vi vidare med utav er bestämd åtgärd.

Intresserad av offert?

Fyll i nedan information eller ring oss på 0200 – 75 20 00


Vill ni veta mer?

Vi hjälper gärna till att besvara era frågor

Fyll i nedan information eller ring oss på 0200 – 75 20 00


Kontakta oss

Ring eller maila oss så skall vi besvara era frågor

Ring oss

0200 – 75 20 00

Maila oss

kundservice@preventiafinans.se

Behöver ni hjälp?

Kontakta oss för fri rådgivning

Ring oss

031 – 10 20 06

Maila oss

juridik@preventiafinans.se