Högst krav ställer vi på oss själva

Preventia är idag branschledande inom kravhantering och utförande. Vi har inte bara branschens högsta lösningsgrad, utan även den snabbaste, tack vare en annorlunda syn på inkasso. 

När du inte behöver oss längre, då har vi lyckats

Preventia är det enda inkassobolaget i Sverige som arbetar manuellt i varje enskilt ärende. Vi är kanske även de enda som helst skickar färre kravbrev. Vårt mål är nämligen inte bara att du ska få betalt så snabbt som möjligt, utan också att dina kunder ska undvika ytterligare kostnader och betalningsanmärkning. 

Aktivt från första stund

Välj en kravhantering som gynnar både kassaflöde och kundrelationer.

Specialister på hållbar kravhantering

Det räcker inte att skicka ett krav och sedan invänta betalning eller gå vidare till kronofogden. Preventia arbetar istället aktivt från första stund, för att vår kund ska få betalt och deras kunder ska få all den hjälp de behöver. Våra engagerade medarbetare är specialister på hållbar kravhantering, vilket skapar lika mycket värde för dig som för dina kunder. 

Flexibelt, transparent och effektivt

Dina behov och önskemål styr samarbetet. Tillsammans tar vi fram en modell som fungerar för ditt företag, dina kunder och branschen du verkar i. Vi arbetar med hundra procent transparens, och du följer enkelt dina kundärenden via vår webbportal, Preventia Online. Vårt arbetssätt, CostSaver, garanterar en aktiv, hållbar och effektiv inkassohantering.

ISO-certifierade inom miljö och kvalitet

Hållbar inkasso innebär naturligtvis att vi arbetar aktivt med miljö- och kvalitetsfrågor. Sedan 2013 är vi ISO-certifierade inom både miljö och kvalitet. Det säkerställer ett kontinuerligt och konsekvent arbete för hållbar påverkan och utveckling. 

Miljö: ständig förbättring och kontroll

ISO 14001:2015 är en internationell standard inom miljö. Syftet är att främja miljötänkande inom alla processer och involvera personal i miljöarbetet. Tack vare ledningssystemet har vi en arbetsmodell för att ständigt förbättra och ha kontroll på de miljöaspekter som företaget påverkar och påverkas av.

Kvalitet

ISO 9001:2015 är en internationell standard för kvalitetsledningssystem som skapar struktur och kontinuitet inom verksamheten. Ledningssystemet säkerställer att vi bibehåller och utvecklar kvaliteten vid både interna och externa processer, samt i arbetet med våra kunder.