Vi förändrar synen på inkassobolag

Om oss

På Preventia ser vi annorlunda på kravhantering. I snart 15 år har vi som enda inkassobolag arbetat manuellt i varje enskilt ärende. Vi arbetar idag mot företag, kommuner, organisationer och föreningar, stora som små inom samtliga branscher. Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster från faktura-, påminnelse- och inkassohantering till köp av fakturor, fordringsstockar och juridisk rådgivning. 

Vår verksamhet bygger på aktiv arbete för att vår kund skall få betalt och vår kunds kund skall undvika ytterligare kostnader och betalningsanmärkning. För en effektiv kravhantering utan onödiga kostnader är det enligt oss inte tillräckligt att skicka ett krav och sedan passivt invänta betalning eller gå vidare till kronofogden.

Preventia är idag branschledande inom kravhantering och utförande. Vår styrka ligger i våra engagerade medarbetare som är specialiserade inom hållbar kravhantering. Vi arbetar aktivt utefter en tydlig modell som aktiveras samma dag som inkassokravet förfaller. Vi har idag inte bara branschens högsta lyckandegrad, vi har även den snabbaste. Vår dagliga verksamhet handlar om att skapa lika mycket värde för vår kund som för deras kund. 
 
Våra samarbeten bygger på hög flexibilitet utifrån varje enskild kunds behov och önskemål. Tillsammans arbetar vi fram en modell som fungerar för vår kund, deras kund och bransch. Vi tillämpar 100% transparens och allt vårt arbete och kommunikation följs enkelt via vår webbportal.

För oss på Preventia är det självklart att vara drivande från start och aktivt arbeta för att vår kund skall få betalt och att deras kund skall få all den hjälp de behöver.
Spela videoklipp

Vår vision

Är att vara det självklara alternativet för kunder som söker kvalité, resultat och som värnar om sina kunder.

Vår mission

Att vara ledande i Sverige inom lösningsgrad och utförande genom att uteslutande välja lösningar och processer som gynnar vår kund och våra åtaganden mot dem.

Miljö och kvalité

För att säkerställa utveckling och påverkan samt möta interna som externa krav arbetar vi aktivt med miljö- och kvalitetsfrågor. Vi är ISO certifierade sedan 2013 inom både miljö och kvalité vilket tryggar våra mål om kontinuerligt och konsekvent arbete för hållbar påverkan och utveckling.

Miljö

ISO 14001:2015 är en internationell standard inom miljö. Den avser att främja miljötänkande inom alla processer samt att involvera personal i miljöarbete.

Ledningssystemet ger en arbetsmodell för att ständigt förbättra och ha kontroll på de miljöaspekter som företaget påverkar samt de företaget påverkas av.

Kvalité

ISO 9001:2015 är en internationell standard för ledningssystem avseende kvalité. Ledningssystemet syftar till att skapa struktur och kontinuitet inom verksamheten.

Genom ledningssystemet säkerställer vi att kvalitén bibehålls och utvecklas vid interna processer, externt arbete samt i arbetet mot våra kunder.

Intresserad av offert?

Fyll i nedan information eller ring oss på 0200 – 75 20 00


Vill ni veta mer?

Vi hjälper gärna till att besvara era frågor

Fyll i nedan information eller ring oss på 0200 – 75 20 00


Kontakta oss

Ring eller maila oss så skall vi besvara era frågor

Ring oss

0200 – 75 20 00

Maila oss

kundservice@preventiafinans.se

Behöver ni hjälp?

Kontakta oss för fri rådgivning

Ring oss

031 – 10 20 06

Maila oss

juridik@preventiafinans.se